NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Rejestracja Prymusi

Uwaga! Wniosek można złożyć tylko do jednego programu stypendialnego (5 miejsc).

Zwróć uwagę na poprawność wpisywanego adresu e-mail!

  MojeStypendium.pl
  Z liceum/technikum
  Z Facebooka/internetu
  Z uczelni
  Od znajomego/rodziny
  Z prasy
  Fundacja EFC
  Inne