WYBIERZ PROGRAM

PROGRAMY STYPENDIALNE

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PROGRAMU "PIERWSZY ROK" NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Rekrutacja do 13 edycji stypendiów akademickich programu "PIERWSZY ROK" została otwarta 1 lipca 2024r i potrwa do 10 września 2024 r. do godz. 12:00. Fundacja przyzna 400 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.
Zasady kolejności wysyłania wniosków o stypendium „Pierwszy rok”
Przypominamy, że przy kolejności wysłania wniosków liczą się wyłącznie kompletne wnioski, wysłane z pełnym zestawem dokumentów.
Wcześniejsze wysłanie wniosku np. bez potwierdzenia wpisu na listę studentów, nie jest brane pod uwagę. Późniejsze dosłanie dokumentów drogą mailową może wpłynąć na kolejność rozpatrzenia tego wniosku.
Zachęcamy do korzystania przede wszystkim z systemu wypełniania wniosków dostępnego na stronie – wniosek taki można zmieniać i dodawać dokumenty aż do momentu wysłania go.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "PIERWSZY ROK" NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Informujemy, że nowy Regulamin określający zasady i warunki otrzymania stypendium akdemickiego Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2024/2025 jest już dostępny na naszej stronie: 
https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=18