WYBIERZ PROGRAM

PROGRAMY STYPENDIALNE

AKTUALNOŚCI

Regulamin programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2023/2024
Informujemy, że nowy Regulamin określający zasady i warunki otrzymania stypendium akdemickiego Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2023/2024 jest już dostępny na naszej stronie:
https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=14

STYPENDIUM ZAGRANICZNE DLA WYBITNIE ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia rozpoczęła nabór do programu Stypendium Zagraniczne na rok akademicko 2023/2024. Program skierowany jest do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych. Fundacja przewiduje przyznać maksymalnie 2 stypendia w wysokości do 40.000 PLN. Szczegóły w Regulaminie: https://www.fejj.pl/Zagraniczni/Home/Terms?pId=3&eId=15
Zawieszenie naboru do programu "PRYMUSI"
Informujemy, że Fundacja zawiesza nabór kandydatów do programu stypendialnego "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024.