WYBIERZ PROGRAM

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PROGRAMU "PIERWSZY ROK" NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Rekrutacja do 13 edycji stypendiów akademickich programu "PIERWSZY ROK" została otwarta 1 lipca 2024r i potrwa do 10 września 2024 r. do godz. 12:00. Fundacja przyzna 400 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.
Zasady kolejności wysyłania wniosków o stypendium „Pierwszy rok”
Przypominamy, że przy kolejności wysłania wniosków liczą się wyłącznie kompletne wnioski, wysłane z pełnym zestawem dokumentów.
Wcześniejsze wysłanie wniosku np. bez potwierdzenia wpisu na listę studentów, nie jest brane pod uwagę. Późniejsze dosłanie dokumentów drogą mailową może wpłynąć na kolejność rozpatrzenia tego wniosku.
Zachęcamy do korzystania przede wszystkim z systemu wypełniania wniosków dostępnego na stronie – wniosek taki można zmieniać i dodawać dokumenty aż do momentu wysłania go.
REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO "PIERWSZY ROK" NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Informujemy, że nowy Regulamin określający zasady i warunki otrzymania stypendium akdemickiego Fundacji Edukacyjnej Jerzego Juzonia w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2024/2025 jest już dostępny na naszej stronie: 
https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=18
Otwarcie rekrutacji do programu Stypendium Zagraniczne w roku akademickim 2024/2025
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia rozpoczęła nabór do programu Stypendium Zagraniczne na rok akademicki 2024/2025. Program skierowany jest do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych. Fundacja przyzna 1 stypendium w wysokości 40.000 PLN. Szczegóły w Regulaminie:
https://www.fejj.pl/Zagraniczni/Home/Terms?pId=3&eId=15
Deklaracja PIT-11 za rok 2023
Informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2023, dla stypendystów programu "PIERWSZY ROK" są już dostępne na indywidualnych kontach, w zakładce -> Pliki do pobrania. Dokument ten należy pobrać i zapisać w swoich plikach oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 

KONIEC REKRUTACJI DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO "PIERWSZY ROK"
Informujemy, że z powodu wyczerpania limitu 400 miejsc do 12 Edycji programu stypendialnego "PIERWSZY ROK", rekrutacja została zamknięta 29.08.2023r. zgodnie z Regulaminem § 4 ust.2.

Skrócenie rekrutacji do programu stypendialnego „PIERWSZY ROK”
Informujemy, że z powodu wyczerpania limitu 400 miejsc do 12 Edycji programu stypendialnego "PIERWSZY ROK", zgodnie z Regulaminem § 4 ust.2,rejestracja zostanie zamknięta 29.08.2023r. Dziękujemy wszystkim kandydatom za zainteresowanie i zaangażowanie w proces składania wniosku.

Przerwa techniczna 26-07-2023 w godzinach 15:30 - 16:00
Informujemy, że dziś tj. 26 lipca 2023 w godzinach od 15:30 do 16:00 strona Fundacji nie będzie dostępna. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Aktualna baza uczelni akademickich
Informujemy, że aktualna baza uczelni akademickich znajduje się na stronie RADON: (Radon-> Dane-> Organy nadające stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki). https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki?pageNumber=1&pageSize=10&fieldName=name&sortOrder=ASC&kind=1&kind=10&kind=13&statusCodes=1&uTypeCd=1 
Dane pochodzą ze zintegrowanej sieci informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on.
Regulamin programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2023/2024
Informujemy, że nowy Regulamin określający zasady i warunki otrzymania stypendium akdemickiego Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2023/2024 jest już dostępny na naszej stronie:
https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=14

STYPENDIUM ZAGRANICZNE DLA WYBITNIE ZDOLNEJ MŁODZIEŻY
Informujemy, że Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia rozpoczęła nabór do programu Stypendium Zagraniczne na rok akademicko 2023/2024. Program skierowany jest do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych. Fundacja przewiduje przyznać maksymalnie 2 stypendia w wysokości do 40.000 PLN. Szczegóły w Regulaminie: https://www.fejj.pl/Zagraniczni/Home/Terms?pId=3&eId=15
Zawieszenie naboru do programu "PRYMUSI"
Informujemy, że Fundacja zawiesza nabór kandydatów do programu stypendialnego "PRYMUSI" na rok akademicki 2023/2024.
Deklaracje PIT-11 za rok 2022
Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2022, dla stypendystów programu "PIERWSZY ROK" zostały udostępnione na indywidualnych kontach, w zakładce -> Pliki do pobrania. Dokument ten należy pobrać i zapisać w swoich plikach oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 
Potwierdzenie statusu studenta dla programu "Pierwszy rok"
Zgodnie z Regulaminem § 4 ust.4​w terminie od 3 do 17 października 2022 należy uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów.​ Brak wymaganego potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. Szczegółowy opis uzyskiwania wymaganych potwierdzeń znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu: https://www.fejj.pl/Content/SystemFiles/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-instrukcja%20wype%C5%82niania%20wniosku.pdf


25% wolnych miejsc w programie "PIERWSZY ROK"
Rekrutacja na 11 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" trwa do 15 września 2022 r. do godz. 15:00.  W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 300 stypendiów w wysokości 6000 PLN. Wciąż mamy 25% wolnych miejsc. Zachęcamy do składania wniosków!

Rekrutacja do programu "Pierwszy rok" na rok akademicki 2022/2023
Rekrutacja na 11 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" trwa do 15 września 2022 r. do godz. 15:00.  W tej edycji zostanie przyznane 300 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.  

10 lat istnienia Fundacji !
W tym roku przypada 10 rocznica istnienia naszej Fundacji. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w marcu 2012r. Podczas pierwszej edycji mieliśmy 100 stypendystów, a podczas drugiej już 300. W sumie przez 10 lat przyznaliśmy ponad 4 300 stypendiów. Byliśmy i jesteśmy nadal jedyną Fundacją działającą wyłącznie on-line. Z tej okazji zachęcamy do obejrzenia na naszym Facebooku filmiku upamiętniającego tę ważną dla nas rocznicę: https://fb.watch/bskMLQHfyb/
Programy stypendialne dla wybitnie zdolnej młodzieży
Informujemy, że Fundacja rozpoczęła nabór do programu zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi" na rok 2022/2023. Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych lub technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

Deklaracja PIT-11 za rok 2021
Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2021, dla stypendystów programu "PIERWSZY ROK" zostały udostępnione na indywidualnych kontach, w zakładce -> Pliki do pobrania. Dokument ten należy pobrać i zapisać w swoich plikach oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 

Potwierdzenie statusu studenta program "PIERWSZY ROK"
Zgodnie z Regulaminem §4 ust.4​w terminie od 4 do 22 października 2021 należy uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów.​ Brak wymaganego potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. Szczegółowy opis uzyskiwania wymaganych potwierdzeń znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu: https://www.fejj.pl/Content/SystemFiles/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204_1R.pdf
Rekrutacja do programu "PIERWSZY ROK" 10 Edycja na rok akademicki 2021/2022
Rekrutacja na 10 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" trwa do 17 września 2021 r. do godz. 16:00.  W tej edycji zostanie przyznane 300 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.  

Wolne miejsca w programie PRYMUSI
Informujemy że wciąż mamy wolne miejsca w programie "PRYMUSI" przeznaczonego dla wybitnie zdolnej młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów, dostępnego na naszej stronie oraz przypominamy że rekrutacja trwa do 9.07.2021r.
Przekazanie informacji o stanie zaliczenia II semestru
Drodzy Stypendyści! Zgodnie z Regulaminem od 14 czerwca do 23 lipca 2021 r. należy przekazać informację o aktualnym stanie zaliczenia II semestru. Informacji tej nie udziela dziekanat! Każdy stypendysta przekazuje informację osobiście, na swoim koncie w zakładce-> Potwierdzenie zaliczenia II semestru. Brak udzielenia odpowiedzi skutkuje utratą prawa do otrzymania ostatniej raty stypendium za miesiąc lipiec!

Programy dla wybitnie zdolnej młodzieży
Informujemy, że Fundacja rozpoczęła nabór do programu zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi" na rok 2021/2022. Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

UDOSTĘPNIENIE DEKLARACJI PIT-11 ZA ROK 2020
Drodzy stypendyści! Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2020 zostały udostępnione na kontach, w zakładce -> PANEL UŻYTKOWNIKA -> Pliki do pobrania. Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.
Przedłużenie terminu rekrutacji do programu stypendialnego PRYMUSI
Informujemy, że rekrutacja do programu stypendialnego " PRYMUSI" dla wybitnie zdolnej młodzieży, została przedłużona do 25 sierpnia 2020r.

Przedłużenie terminu rekrutacji do programu "PIERWSZY ROK" 9 Edycja na rok 2020/2021
Z uwagi na sytuację spowodowaną COVID-19 informujemy, że rekrutacja do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 9 Edycja na rok akademicki 2020/2021 została przedłużona do 25 września 2020 r. do godz. 16:00. Aktualnie obowiązujące terminy znajdują się w ANEKSIE dostępnym na naszej stronie w zakładce Regulamin oraz w zakładce Terminarz.

Otwarcie rekrutacji do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 9 edycja na rok akademicki 2020/2021
Z radością informujemy że rekrutacja na 9 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" została otwarta i potrwa do 25 września 2020 r. do godz. 16:00.  W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 400 stypendiów, każde w wysokości 6000 PLN! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.  

Przekazanie informacji o zaliczeniu II semestru
Drodzy Stypendyści! Zgodnie z Regulaminem od 15 czerwca do 24 lipca 2020 r. należy przekazać informację o aktualnym stanie zaliczenia II semestru. Informacji tej nie udziela dziekanat! Każdy stypendysta przekazuje informację osobiście, na swoim koncie w zakładce-> Potwierdzenie zaliczenia II semestru. Brak udzielenia odpowiedzi skutkuje utratą prawa do otrzymania ostatniej raty stypendium za miesiąc lipiec!

Przedłużenie terminu rekrutacji na Zagraniczne stypendia akademickie
Informujemy, że rekrutacja na Zagraniczne stypendia akademickie dla wybitnie zdolnej młodzieży, została przedłużona do 30 czerwca 2020r.

Przedłużenie terminu uzyskania potwierdzenia zaliczenia I semestru
Ze względu na sytuację panującą w kraju spowodowaną koronawirusem, informujemy że termin uzyskania zaliczenia I semestru zostaje przedłużony do 10 kwietnia 2020r. Wszyscy którzy nie uzyskają potwierdzenia w regulaminowym terminie do 20 marca 2020, rata stypendium za miesiąc marzec, zostanie wypłacona zgodnie z Regulaminem §5 ust.4 w późniejszym terminie.
Dwa programy stypendialne dla wybitnie zdolnej młodzieży
Informujemy, że Fundacja rozpoczęła nabór do programu zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi" na rok 2020/2021. Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

Potwierdzenie zaliczenia I semestru
Drodzy Stypendyści,
w terminie od 2 do 20 marca 2020 r. należy uzyskać potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru lub kontynuacji studiów  w przypadku rozliczenia rocznego.  Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie § 4 ust.8-9.

Udostępnienie deklaracji PIT-11 za rok 2019
Drodzy stypendyści! Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2019 zostały udostępnione na indywidualnych kontach, w zakładce -> PANEL UŻYTKOWNIKA -> Pliki do pobrania. Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. 

Potwierdzenie rozpoczęcia studiów dla programu "Pierwszy Rok"
Zgodnie z Regulaminem 7 października 2019 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów.Termin uzyskania potwierdzenia mija 25 października 2019 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

Wydanie decyzji o przyznaniu i nieprzyznaniu stypendium
Drodzy Kandydaci,
informujemy że dziś zostały wydane wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych! Dziękujemy wszystkim za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia!
Zakończenie rekrutacji do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 13 września 2019 r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020.
Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń.
Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową w terminie do 1 października 2019 r.
23 % wolnych miejsc do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Rekrutacja do programu "PIERWSZY ROK" na 8 edycję stypendiów akademickich trwa do 13.09.2019r.
W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów w wysokości 5000 PLN. Wciąż mamy 23 % wolnych miejsc!
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!
46 % wolnych miejsc do Programu "PIERWSZY ROK"
Informujemy, że do Programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020 pozostało jeszcze 46 % wolnych miejsc. Rekrutacja trwa do 13 września 2019r, zachęcamy wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, do składania wniosków o stypendium.
NOWA MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA UCZELNIĘ

W związku z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia może prowadzić rekrutacje poprzez IRK (Internetową Rejestrację Kandydatów) i przesyłać informacje o przyjęciu na studia poprzez IRK . Zatem potwierdzeniem przyjęcia na studia może być wydruk/„print screen” z systemu IRK kandydata, (zawierający dane identyfikacyjne kandydata np. PESEL), który musi być potwierdzony stosownym oświadczeniem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez kandydata o przyjęciu na studia może rodzić jego odpowiedzialność karną.

Zamknięcie rekrutacji do programu stypendiów zagranicznych
Zgodnie z informacją która pojawiła się 2 lipca br. na naszym Facebooku, przypominamy, że limit miejsc i budżet przeznaczony na stypendia zagraniczne na rok akademicki 2019/2020 został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie złożone wnioski.
Otwarcie rekrutacji do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020
Z radością informujemy że rekrutacja na 8 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" została otwarta i potrwa do 13 września 2019r. W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.  

PRZEKAZANIE INFORMACJI O STANIE ZALICZENIA II SEMESTRU
Drodzy Stypendyści! Zgodnie z Regulaminem od 17 czerwca do 22 lipca 2019 r. należy przekazać informację o aktualnym stanie zaliczenia II semestru. Informacji tej nie udziela dziekanat! Każdy stypendysta przekazuje informację osobiście, na swoim koncie w zakładce-> Potwierdzenie zaliczenia II semestru. Brak udzielenia odpowiedzi skutkuje utratą prawa do otrzymania ostatniej raty stypendium za miesiąc lipiec.
DWA NOWE PROGRAMY STYPENDIALNE
Z radością informujemy, że Fundacja uruchomiła program zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi". Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie!

Czy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszegorozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. 

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje,samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert skierowanych do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów! 

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

•            bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów

•            artykuły o stypendiach i grantach 

•            wskazówki, jak starać się o stypendia

•            listę organizatorów programów stypendialnych

•            badania rynku stypendialnego*

•            porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

*Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badaniepolskich organizacji stypendialnych. Raport zawiera zarówno przegląd aktualnych programów stypendialnych realizowanych w kraju, jak również wnioski z formularza autoewaluacji programów stypendialnych. Zapraszamy do lektury!

 

ZATWIERDZENIE REGULAMINU NA VIII EDYCJĘ STYPENDIÓW AKADEMICKICH NA ROK 2019/2020
Z radością informujemy, że Regulamin na VIII Edycję, dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji i jest dostępny na naszej stronie.  Jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

Potwierdzenie zaliczenia I semestru
Drodzy Stypendyści,
w terminie od 1 do 20 marca 2019r. należy uzyskać potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru lub kontynuacji studiów  w przypadku rozliczenia rocznego.  Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie § 4 ust.8-9.
Przekazanie deklaracji PIT-11 za rok 2018
Drodzy stypendyści,

Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2018 zostały udostępnione na indywidualnych kontach studentów, w zakładce -> PANEL UŻYTKOWNIKA ->Pliki do pobrania. Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, natomiast nie należy wysyłać do US. *Wesołych Świąt*
Drodzy stypendyści,
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2019 składa Zespół Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia.

Wypłata I raty stypendium
Drodzy stypendyści!
Z radością informujemy że dziś została wypłacona I rata stypendium. Gratulujemy wszystkim którzy zdobyli potwierdzenie rozpoczęcia studiów!
Potwierdzenie rozpoczęcia studiów
Zgodnie z Regulaminem 10 października 2018 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów (dotyczy studentów którzy otrzymali pozytywne decyzje w sprawie przyznania stypendium). Termin uzyskania potwierdzenia mija 24 października 2018 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci Prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

Decyzje o przyznaniu Stypendium zostały wydane!
Drodzy Kandydaci,
Uprzejmie informujemy, że wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium, na rok akademicki 2018/2019,zostały wydane. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych. Dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia!

Zakończenie Rekrutacji do Stypendium FEJJ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 7 września 2018r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Stypendium FEJJ.

Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń!

Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową do 1 października 2018r.

23 % wolnych miejsc !
Drodzy Kandydaci!
Rekrutacja trwa do 7 września 2018 r. Pozostało już tylko 23 % wolnych miejsc!
Wysokość stypendium to 5000 PLN na 1 rok studiów!
Zachęcamy do składania wniosków.


40 % wolnych miejsc- Rekrutacja trwa do 07.09.2018
Drodzy Kandydaci,
do końca Rekrutacji pozostało 2 tygodnie. Wciąż mamy 40 % wolnych miejsc!
Zachęcamy do składania wniosków.
Wolne miejsca na VII edycję stypendiów akademickich!
Drodzy Kandydaci.
Rekrutacja na VII edycję stypendiów akademickich trwa od 9.07.2018 do 07.09.2018. 
W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów na I rok studiów. Wciąż mamy jeszcze dużo wolnych miejsc!
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!
Zatwierdzenie Regulaminu VII edycji programu stypendiów akademickich na rok 2018/2019
Z radością informujemy, że Regulamin na VII Edycję, dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji i jest dostępny na naszej stronie.  Jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.
Przygotowanie do wdrożenia RODO
Nasi drodzy byli, obecni i przyszli Stypendyści,
uprzejmie Was informujemy, że od dłuższego czasu trwają w naszej Fundacji prace przygotowujące wdrożenie zapisów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Cel prac to przede wszystkim zapewnienie maksymalnej ochrony Waszych danych osobowych oraz bezpiecznego sposobu ich przetwarzania.
"Marzenie o Nauce" - informacja od Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego
Ruszyła ósma edycja programu stypendialnego"Marzenie o Nauce"organizowanego przez zaprzyjaźnioną z nami Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.
Program jest adresowany do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Wnioskiem zgłoszeniowym  I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku. 
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Więcej informacji oraz wniosek zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.efc.edu.pl.
Przekazanie deklaracji PIT-8C za rok 2017
Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-8C za rok 2017 zostały udostępnione na indywidualnych kontach studentów, w zakładce -> TWOJE KONTO ->Dokumenty do pobrania.
Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, natomiast nie należy wysyłać do US.
W przypadku problemów z otwarciem pliku, informujemy że deklaracja PIT-8C jest możliwa do otwarcia jedynie za pomocą jednej z przeglądarek: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium

Drodzy Kandydaci!
Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zostały wydane wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na rok akademicki 2017/2018 w ramach VI Edycji. Decyzje zostały wysłane mailowo do wszystkich kandydatów, którzy uzyskali komplet potwierdzeń. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych. Dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia. Gratulujemy!

Zakończenie Rekrutacji do Stypendium FEJJ na rok akademicki 2017/2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 8 września 2017r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Stypendium FEJJ.
Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń.
Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową nie później niż 1 października 2017r.
20 % wolnych miejsc! Rekrutacja trwa do 8 wrzesnia 2017r !
Drodzy Kandydaci!
Zachęcamy do składania wniosków o stypendium.
Pozostało 20 % wolnych miejsc na VI Edycję stypendiów akademickich.
Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r. do godziny 16:00.
44 % wolnych miejsc na VI Edycję stypendiów akademickich!
Drodzy Kandydaci!
Do końca rekrutacji pozostało 3 tygodnie. Wciąż mamy 44 % wolnych miejsc!
Zachęcamy do składania wniosków o stypendium.