NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Potwierdzenie rozpoczęcia studiów dla programu "Pierwszy Rok"
Zgodnie z Regulaminem 7 października 2019 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów.Termin uzyskania potwierdzenia mija 25 października 2019 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

Wydanie decyzji o przyznaniu i nieprzyznaniu stypendium
Drodzy Kandydaci,
informujemy że dziś zostały wydane wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych! Dziękujemy wszystkim za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia!
Zakończenie rekrutacji do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 13 września 2019 r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020.
Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń.
Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową w terminie do 1 października 2019 r.
23 % wolnych miejsc do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Rekrutacja do programu "PIERWSZY ROK" na 8 edycję stypendiów akademickich trwa do 13.09.2019r.
W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów w wysokości 5000 PLN. Wciąż mamy 23 % wolnych miejsc!
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!
46 % wolnych miejsc do Programu "PIERWSZY ROK"
Informujemy, że do Programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020 pozostało jeszcze 46 % wolnych miejsc. Rekrutacja trwa do 13 września 2019r, zachęcamy wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, do składania wniosków o stypendium.
NOWA MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA UCZELNIĘ

W związku z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia może prowadzić rekrutacje poprzez IRK (Internetową Rejestrację Kandydatów) i przesyłać informacje o przyjęciu na studia poprzez IRK . Zatem potwierdzeniem przyjęcia na studia może być wydruk/„print screen” z systemu IRK kandydata, (zawierający dane identyfikacyjne kandydata np. PESEL), który musi być potwierdzony stosownym oświadczeniem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez kandydata o przyjęciu na studia może rodzić jego odpowiedzialność karną.

Zamknięcie rekrutacji do programu stypendiów zagranicznych
Zgodnie z informacją która pojawiła się 2 lipca br. na naszym Facebooku, przypominamy, że limit miejsc i budżet przeznaczony na stypendia zagraniczne na rok akademicki 2019/2020 został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie złożone wnioski.
Otwarcie rekrutacji do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020
Z radością informujemy że rekrutacja na 8 edycję stypendiów akademickich do programu "PIERWSZY ROK" została otwarta i potrwa do 13 września 2019r. W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów! Wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, zachęcamy do składania wniosków.  

PRZEKAZANIE INFORMACJI O STANIE ZALICZENIA II SEMESTRU
Drodzy Stypendyści! Zgodnie z Regulaminem od 17 czerwca do 22 lipca 2019 r. należy przekazać informację o aktualnym stanie zaliczenia II semestru. Informacji tej nie udziela dziekanat! Każdy stypendysta przekazuje informację osobiście, na swoim koncie w zakładce-> Potwierdzenie zaliczenia II semestru. Brak udzielenia odpowiedzi skutkuje utratą prawa do otrzymania ostatniej raty stypendium za miesiąc lipiec.
DWA NOWE PROGRAMY STYPENDIALNE
Z radością informujemy, że Fundacja uruchomiła program zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi". Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie!

Czy wiesz, że w Polsce istnieje ponad 370 instytucji realizujących społeczne programy stypendialne?* Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź, jakie masz możliwości finansowania dalszegorozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. 

Fundacja Dobra Sieć od 10 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o programach stypendialnych oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje,samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert skierowanych do uczniów, studentów, doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. W bazie serwisu mojestypendium.pl zgromadzono do ponad 10 tysięcy informacji dotyczących stypendiów, staży i konkursów! 

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

•            bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów

•            artykuły o stypendiach i grantach 

•            wskazówki, jak starać się o stypendia

•            listę organizatorów programów stypendialnych

•            badania rynku stypendialnego*

•            porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl! Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

*Zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badaniepolskich organizacji stypendialnych. Raport zawiera zarówno przegląd aktualnych programów stypendialnych realizowanych w kraju, jak również wnioski z formularza autoewaluacji programów stypendialnych. Zapraszamy do lektury!

 

ZATWIERDZENIE REGULAMINU NA VIII EDYCJĘ STYPENDIÓW AKADEMICKICH NA ROK 2019/2020
Z radością informujemy, że Regulamin na VIII Edycję, dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji i jest dostępny na naszej stronie.  Jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

Potwierdzenie zaliczenia I semestru
Drodzy Stypendyści,
w terminie od 1 do 20 marca 2019r. należy uzyskać potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru lub kontynuacji studiów  w przypadku rozliczenia rocznego.  Szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie § 4 ust.8-9.
Przekazanie deklaracji PIT-11 za rok 2018
Drodzy stypendyści,

Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-11 za rok 2018 zostały udostępnione na indywidualnych kontach studentów, w zakładce -> PANEL UŻYTKOWNIKA ->Pliki do pobrania. Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, natomiast nie należy wysyłać do US. *Wesołych Świąt*
Drodzy stypendyści,
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2019 składa Zespół Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia.

Wypłata I raty stypendium
Drodzy stypendyści!
Z radością informujemy że dziś została wypłacona I rata stypendium. Gratulujemy wszystkim którzy zdobyli potwierdzenie rozpoczęcia studiów!
Potwierdzenie rozpoczęcia studiów
Zgodnie z Regulaminem 10 października 2018 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów (dotyczy studentów którzy otrzymali pozytywne decyzje w sprawie przyznania stypendium). Termin uzyskania potwierdzenia mija 24 października 2018 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci Prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

Decyzje o przyznaniu Stypendium zostały wydane!
Drodzy Kandydaci,
Uprzejmie informujemy, że wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium, na rok akademicki 2018/2019,zostały wydane. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych. Dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia!

Zakończenie Rekrutacji do Stypendium FEJJ na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 7 września 2018r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Stypendium FEJJ.

Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń!

Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową do 1 października 2018r.

23 % wolnych miejsc !
Drodzy Kandydaci!
Rekrutacja trwa do 7 września 2018 r. Pozostało już tylko 23 % wolnych miejsc!
Wysokość stypendium to 5000 PLN na 1 rok studiów!
Zachęcamy do składania wniosków.


40 % wolnych miejsc- Rekrutacja trwa do 07.09.2018
Drodzy Kandydaci,
do końca Rekrutacji pozostało 2 tygodnie. Wciąż mamy 40 % wolnych miejsc!
Zachęcamy do składania wniosków.
Wolne miejsca na VII edycję stypendiów akademickich!
Drodzy Kandydaci.
Rekrutacja na VII edycję stypendiów akademickich trwa od 9.07.2018 do 07.09.2018. 
W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów na I rok studiów. Wciąż mamy jeszcze dużo wolnych miejsc!
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!
Zatwierdzenie Regulaminu VII edycji programu stypendiów akademickich na rok 2018/2019
Z radością informujemy, że Regulamin na VII Edycję, dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2018/2019, został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji i jest dostępny na naszej stronie.  Jest to najważniejszy dokument przy aplikowaniu o stypendium.
Przygotowanie do wdrożenia RODO
Nasi drodzy byli, obecni i przyszli Stypendyści,
uprzejmie Was informujemy, że od dłuższego czasu trwają w naszej Fundacji prace przygotowujące wdrożenie zapisów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Cel prac to przede wszystkim zapewnienie maksymalnej ochrony Waszych danych osobowych oraz bezpiecznego sposobu ich przetwarzania.
"Marzenie o Nauce" - informacja od Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego
Ruszyła ósma edycja programu stypendialnego"Marzenie o Nauce"organizowanego przez zaprzyjaźnioną z nami Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.
Program jest adresowany do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Wnioskiem zgłoszeniowym  I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku. 
W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Więcej informacji oraz wniosek zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.efc.edu.pl.
Przekazanie deklaracji PIT-8C za rok 2017
Uprzejmie informujemy, że deklaracje PIT-8C za rok 2017 zostały udostępnione na indywidualnych kontach studentów, w zakładce -> TWOJE KONTO ->Dokumenty do pobrania.
Deklarację tą należy pobrać i przechowywać w swojej dokumentacji, oraz ewentualnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, natomiast nie należy wysyłać do US.
W przypadku problemów z otwarciem pliku, informujemy że deklaracja PIT-8C jest możliwa do otwarcia jedynie za pomocą jednej z przeglądarek: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium

Drodzy Kandydaci!
Uprzejmie informujemy, że dzisiaj zostały wydane wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium na rok akademicki 2017/2018 w ramach VI Edycji. Decyzje zostały wysłane mailowo do wszystkich kandydatów, którzy uzyskali komplet potwierdzeń. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych. Dziękujemy za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia. Gratulujemy!

Zakończenie Rekrutacji do Stypendium FEJJ na rok akademicki 2017/2018
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 8 września 2017r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Stypendium FEJJ.
Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń.
Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową nie później niż 1 października 2017r.
20 % wolnych miejsc! Rekrutacja trwa do 8 wrzesnia 2017r !
Drodzy Kandydaci!
Zachęcamy do składania wniosków o stypendium.
Pozostało 20 % wolnych miejsc na VI Edycję stypendiów akademickich.
Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r. do godziny 16:00.
44 % wolnych miejsc na VI Edycję stypendiów akademickich!
Drodzy Kandydaci!
Do końca rekrutacji pozostało 3 tygodnie. Wciąż mamy 44 % wolnych miejsc!
Zachęcamy do składania wniosków o stypendium.