WYBIERZ PROGRAM

22.08.2019 14:14:38

NOWA MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA UCZELNIĘ

W związku z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia może prowadzić rekrutacje poprzez IRK (Internetową Rejestrację Kandydatów) i przesyłać informacje o przyjęciu na studia poprzez IRK . Zatem potwierdzeniem przyjęcia na studia może być wydruk/„print screen” z systemu IRK kandydata, (zawierający dane identyfikacyjne kandydata np. PESEL), który musi być potwierdzony stosownym oświadczeniem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez kandydata o przyjęciu na studia może rodzić jego odpowiedzialność karną.

POWRÓT

ARCHIWUM