WYBIERZ PROGRAM

04.10.2021 11:13:14

Potwierdzenie statusu studenta program "PIERWSZY ROK"

Zgodnie z Regulaminem §4 ust.4​w terminie od 4 do 22 października 2021 należy uzyskać potwierdzenie rozpoczęcia studiów.​ Brak wymaganego potwierdzenia skutkuje skreśleniem z listy stypendystów. Szczegółowy opis uzyskiwania wymaganych potwierdzeń znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu: https://www.fejj.pl/Content/SystemFiles/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204_1R.pdf

POWRÓT

ARCHIWUM