NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

AKTUALNOŚCI

Potwierdzenie rozpoczęcia studiów dla programu "Pierwszy Rok"
Zgodnie z Regulaminem 7 października 2019 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów.Termin uzyskania potwierdzenia mija 25 października 2019 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

Wydanie decyzji o przyznaniu i nieprzyznaniu stypendium
Drodzy Kandydaci,
informujemy że dziś zostały wydane wszystkie decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium w programie "PIERWSZY ROK" na rok akademicki 2019/2020. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych! Dziękujemy wszystkim za udział w rekrutacji i życzymy powodzenia!
Zakończenie rekrutacji do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem, 13 września 2019 r. o godzinie 16:00 zakończyliśmy rekrutację do Programu Stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020.
Gratulujemy wszystkim, którym udało się otrzymać komplet potwierdzeń.
Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium zostanie wysłana drogą mailową w terminie do 1 października 2019 r.
23 % wolnych miejsc do programu stypendialnego "PIERWSZY ROK"
Rekrutacja do programu "PIERWSZY ROK" na 8 edycję stypendiów akademickich trwa do 13.09.2019r.
W tej edycji Fundacja przewiduje przyznać 500 stypendiów w wysokości 5000 PLN. Wciąż mamy 23 % wolnych miejsc!
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków!
46 % wolnych miejsc do Programu "PIERWSZY ROK"
Informujemy, że do Programu stypendialnego "PIERWSZY ROK" 8 edycja na rok akademicki 2019/2020 pozostało jeszcze 46 % wolnych miejsc. Rekrutacja trwa do 13 września 2019r, zachęcamy wszystkich, którzy spełniają warunki Regulaminu, do składania wniosków o stypendium.
NOWA MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA UCZELNIĘ

W związku z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia może prowadzić rekrutacje poprzez IRK (Internetową Rejestrację Kandydatów) i przesyłać informacje o przyjęciu na studia poprzez IRK . Zatem potwierdzeniem przyjęcia na studia może być wydruk/„print screen” z systemu IRK kandydata, (zawierający dane identyfikacyjne kandydata np. PESEL), który musi być potwierdzony stosownym oświadczeniem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia przez kandydata o przyjęciu na studia może rodzić jego odpowiedzialność karną.

Zamknięcie rekrutacji do programu stypendiów zagranicznych
Zgodnie z informacją która pojawiła się 2 lipca br. na naszym Facebooku, przypominamy, że limit miejsc i budżet przeznaczony na stypendia zagraniczne na rok akademicki 2019/2020 został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie i wszystkie złożone wnioski.

ARCHIWUM