NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

FAQ

1.      Czy mogę uzyskać Zaświadczenie o pobieraniu Stypendium?
Tak, w tym celu napisz do nas, czy chcesz je otrzymać w wersji elektronicznej czy papierowej. Jeśli listownie, podaj właściwy adres, na który będziemy mogli wysłać takie Zaświadczenie.
 
2.      Czy mogę ubiegać się jednocześnie o stypendium socjalne z uczelni/inne stypendium?
O ile inna organizacja, z której chciałbyś pobierać stypendium tego nie wyklucza, to jak najbardziej można. Zgodnie z Regulaminem Fundacji nie ma żadnych przeciwskazań w staraniu się o inne stypendium.
 
3.      Przy rejestracji, na liście do wyboru, nie mogę znaleźć swojej uczelni/miasta, na którą zostałem przyjęty.
Warunkiem Regulaminu jest dostanie się na uczelnię akademicką czyli taką, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
Jeśli jesteś przekonany, że Twoja uczelnia jest akademicka, masz możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez system informatyczny na poziomie rejestracji. Po potwierdzeniu przez pracowników Fundacji, uczelnia pojawi się na liście.
 
4.      Czy Fundacja uznaje dochód utracony?
Nie, Regulamin Fundacji nie pozwala na uznanie dochodu jako utraconego czy uzyskanego.
 
5.      Czy na podstawie deklaracji PIT mogę obliczyć dochód?
Nie, na podstawie deklaracji PIT nie wolno obliczać dochodu. Wszystkie wnioski wypełnione na podstawie dokumentów innych niż te wymienione w Załączniku nr 3 do Regulaminu nie przejdą pozytywnie procesu weryfikacji i zostaną odrzucone.
 
6.      Uczelnia twierdzi że nie otrzymała maila od Fundacji z prośbą o potwierdzenie danych. Co mogę z tym faktem zrobić?
Ponieważ maile do uczelni  wysyłane są automatycznie na adres podany przez studenta w swoim wniosku, należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy wpisany adres mailowy jest prawidłowy (sprawdź również czy nie ma zbędnej spacji przed lub po adresie). Jeśli popełniłeś błąd, będziesz miał możliwość zmiany tego adresu na swoim koncie Fejj i ponownego wysłania wniosku.
Jeśli adres mailowy jest poprawny, a mimo to nie dotarł do adresata, prawdopodobnie mail trafił do SPAMu. Poproś pracownika upoważnionego do potwierdzenia, o sprawdzenie folderu „SPAM”.
Jeśli wiadomości nie udało się odnaleźć napisz do Nas. Na pewno jakoś rozwiążemy ten problem.
 
7.      Mam problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, który mógłby potwierdzić mój wniosek.
Szukaj wśród kompetentnych osób, może to być ktoś na wyższym stanowisku. Możesz również napisać, do któregoś z naszych byłych stypendystów (fejj.pl -> Zakładka Krok po kroku -> Zapytaj byłego stypendystę). Może ktoś z Twojej uczelni miał podobny problem i podpowie jak go rozwiązać.
 
8.      W jakim terminie należy złożyć upoważnienia o potwierdzenie danych na Uczelni?
Fundacja zaleca, aby upoważnienia (załączniki 2 do Regulaminu) złożyć najlepiej bezpośrednio przed wysłaniem wniosku, aby osoby potwierdzające dane mogły bez problemu te wnioski na bieżąco potwierdzać. Jednak praktyka kandydatów wskazuje, że zarówno termin jak i forma upoważnienia zależy od indywidualnych ustaleń z osobą potwierdzającą.
 
9.      Czy w skład rodziny wlicza się rodzeństwo, które nie ukończyło 26 lat, jest zameldowane pod tym samym adresem co ja, ale pracuje i utrzymuje się samo?
Tak, zgodnie z Regulaminem, w skład rodziny wlicza się każde rodzeństwo do 26 roku życia, zameldowane pod tym samym adresem co kandydat do stypendium, bez względu na to czy jest osobą pracującą czy uczącą się.
 
10.  Co należy wpisać w polu data z decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia?
Jest to oficjalna data przyjęcia kandydata na studia. Znajduje się na decyzji Komisji Rekrutacyjnej otrzymanej drogą listowną z uczelni. Wpisana data musi być możliwa do udokumentowania, gdyż Fundacja ma prawo ją sprawdzić.
 
11.  Czy mogę zmienić uczelnię po wysłaniu wniosku?
Zgodnie z Regulaminem, zmiana uczelni wiąże się z koniecznością ponownego wysłania wniosku na nową uczelnię i uzyskania potwierdzenia danych. Przypominamy, że wypełniając wniosek należy podać uczelnię, na którą zostałeś już przyjęty. Zmianę tę należny zgłosić w ciągu 7 dni. 
 
12.  Czy dokumenty zgromadzone do wypełnienia wniosku muszę wysłać do Fundacji?
Nie. Dokumenty zgromadzone do wypełnienia wniosku, należy przechowywać przez cały okres wypłaty stypendium w swojej dokumentacji i wysłać do Fundacji tylko na jej wyraźne żądanie, po otrzymaniu maila z taką prośbą. Dokumenty wysłane do Fundacji bez jej wyraźnej prośby, zostaną odesłane do nadawcy.
 
13.  Uczelnia twierdzi, że potwierdziła wniosek, a na moim koncie nadal widnieje „oczekiwanie”.
Taka sytuacja może się zdarzyć gdy wielokrotnie wysyłasz prośbę o potwierdzenie. Potwierdzenia można udzielić tylko z najnowszej wysłanej prośby – zwróć uwagę, o której godzinie wysłałeś ostatnią prośbę (data znajduje się na Twoim koncie).
Po tym jak osoba potwierdzająca kliknie odpowiedni przycisk, powinno nastąpić przekierowanie na stronę internetową Fundacji z komunikatem „Dziękujemy za pomoc w potwierdzeniu informacji o statusie studenta” i tylko wtedy potwierdzenie zostanie zapisane w systemie Fundacji. Inny komunikat świadczy o tym, że ta próba potwierdzenia nie powiodła się.
 
14.  Czy mogę zmienić dane we wniosku po jego wysłaniu?
O wszelkich nieprawidłowościach we wniosku należy natychmiast poinformować Fundację. Poprawność zmienianych danych będzie musiała być przez Nas zweryfikowana.
Kandydat nie może nic zmieniać po wysłaniu wniosku.
 
15.  Czy zasiłki rodzinne/socjalne wliczają się do dochodu?
Jeśli świadczenia są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to będą się zawierały w kwocie z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i wówczas wliczają się do dochodu. Jeśli natomiast nie są opodatkowane oraz nie znajdują się na liście dochodów nieopodatkowanych w Załączniku nr 3, to nie wlicza się ich do dochodu.
 
16.  Czy Stypendium FEJJ wlicza się do dochodu?
Z takim pytaniem należy zwrócić się bezpośrednio do instytucji, dla której jest obliczany dochód, ponieważ sposób jego obliczania może się różnić.
 
17.  Czy stypendium FEJJ jest opodatkowane i czy muszę się z niego rozliczyć z Urzędem Skarbowym?
Wszystko zależy od Twojej indywidualnej sytuacji. Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej lub swojego Urzędu Skarbowego.
 
18.  Czy mogę zmienić adres mailowy uczelni, na który została wysłana prośba o potwierdzenie danych?
Tak, po 15 minutach od wysłania wniosku, automatycznie odblokuje się możliwość zmiany adresu e-mail i ponownego wysłana wniosku z Twojego konta na Fejj. Również po uzyskaniu statusu „nie potwierdzony”, można od razu zmienić adres mailowy i ponownie wysłać wniosek.
 
19.  Czy mogę zmienić adres mailowy uczelni po wysłaniu prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów w październiku?
Tak, jest możliwość jednorazowej zmiany maila uczelni na Twoim koncie. Zmiana ta umożliwia tylko zmianę adresu e-mail uczelni oraz nazwy organu potwierdzającego - nie uprawnia natomiast do zmiany kierunku czy też samej uczelni. Domena uczelni musi pozostać ta sama. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie akceptacji zmiany ze strony Fundacji.
 
20.  Minął już termin ogłoszenia listy stypendystów, a ja nie otrzymałem żadnej informacji czy stypendium zostało mi przyznane?
Jeśli otrzymałeś komplet potwierdzeń, a mimo to nie dostałeś wiadomości z decyzją, sprawdź folder SPAM.
 
21.  Czy mogę uzyskać  deklarację podatkową PIT do rozliczenia z Urzędem Skarbowym?
Zgodnie z Regulaminem do końca lutego Fundacja przekazuje deklaracje PIT  za miniony rok, w formie podpisanego elektronicznie pliku PDF, na osobistym koncie studenta.

22.  W jaki sposób uzyskam potwierdzenie zameldowania na pobyt stały?
Zgodnie z Regulaminem, potwierdzenie adresu zameldowania kandydata odbywa się na podstawie załączonego do Wniosku skanu zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy lub Miasta. W związku ze zmianą przepisów, od 2018 roku, Gminy nie potwierdzają Fundacji zaświadczeń w formie elektronicznej. Jeżeli brakuje odpowiedzi na Twój problem skontaktuj się ze stypendystami poprzednich edycji lub napisz do Nas na adres mailowy: styp.1rok@fejj.pl