NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Program stypendiów
akademickich

Wiemy, że wiele różni osoby wychowane w mieście i te wychowane na wsi. Jednak różnice są o wiele bardziej dotkliwe niż mogłoby się wydawać. Dzisiaj dzięki internetowi dostęp do informacji stał się praktycznie nieograniczony, jednak wciąż wielu młodych ludzi dotyka problem utrudnionego dostępu do studiów.

Dysproporcje w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkająca na wsi i w miastach jest i pozostanie jeszcze przez wiele lat jednym z najpoważniejszych problemów społecznych.

W odpowiedzi na ten palący problem i własne życiowe doświadczenie oraz wzorem innych filantropów, Jerzy Juzoń postanowił w 2012r., zainicjować program stypendiów akademickich, którego realizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia.

Idea

Aktualnie niewiele młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek rozpoczyna studia. Ze względu na trudne warunki materialne swoich rodzin, młodzi zdolni i ambitni rezygnują ze studiów i ze swoich marzeń. Start w życie studenckie, owszem jest trudny i wiąże się z wieloma zmianami, ale nie jest niemożliwy. 

Maturę zdać musisz sam, a z resztą problemów może ci pomóc program stypendiów akademickich, którego celem przede wszystkim jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych.

Adresaci

Pomoc na początku studiów jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy konieczna jest zmiana mieszkania i rozpoczęcia życia na własny rachunek, dlatego program jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Mają ambicje i aspiracje
 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni wyższej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie

Podstawowe założenia programu

 1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedura wyboru studentów, a także wysokość stypendiów zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów akademickich.
 2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte są na statucie Fundacji i Regulaminie. Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
 • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem)
 • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zostają odrzucone.
 • Pozostałe wnioski uważa się za gotowe do wysłania do Uczelni w celu weryfikacji.
 • Rada Fundacji określa ilość stypendiów na dany rok akademicki.
 • Stypendium wypłacane będzie w dziesięciu ratach od października do lipca.
 • Kontakty między studentami a Fundacją odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej
 • Regulamin nie przewiduje ograniczeń, co do kierunku studiów

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM

Program rozwoju

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia przygotowany jest na dynamiczny jej rozwój. W programie "PIERWSZY ROK" Fundacja przyznała już:

• w 2012 r. – 100 stypendiów,

• w 2013 r. – 311 stypendiów,

• w 2014 r. – 420 stypendiów,

• w 2015 r. – 517 stypendiów,

• w 2016 r. – 608 stypendiów,

• w 2017 r. – 508 stypendiów,

• w 2018 r. – 514 stypendiów,

• w 2019 r. – 511 stypendiów,

• w 2020 r. – 404 stypendia,

• w 2021 r. – 401 stypendiów,

• w 2022 r. – 346 stypendiów,