NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Program stypendiów
akademickich

W FEJJ wierzymy, że edukacja to klucz do sukcesu zawodowego i życiowego. Wiemy jednak, że nie wszyscy mają do niej równy dostęp. Co roku wielu zdolnych młodych ludzi musi zrezygnować z marzenia o studiach, bo nie stać ich na wyprowadzkę do dużego miasta.

Naszą misją jest to zmienić. Chcemy budować społeczeństwo równych szans, w którym o sukcesie decydują indywidualne talenty, a nie miejsce urodzenia. Dlatego co roku przyznajemy kilkaset stypendiów dla osób pochodzących z mniejszych miejscowości, wsi i z rodzin o niskich dochodach. Nie mamy poza tym żadnych kryteriów naukowych - każdy, bez względu na osiągnięcia zasługuje na szansę.

Stypendia przyznajemy wyłącznie na pierwszy rok studiów. Z doświadczenia wiemy, że jest to najtrudniejszy moment, kiedy wsparcie jest szczególnie potrzebne.

Tej filozofii nauczył nas Fundator - Jerzy Juzoń. Dzięki stypendium, które otrzymał mógł skończyć studia, które doprowadziły go do sukcesu w życiu. I tak,  w 2012r., Jerzy Juzoń założył  Fundację Edukacyjną Jerzego Juzonia aby wesprzeć tych, którzy jak on kiedyś, tego potrzebują.

Idea

Aktualnie niewiele młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek rozpoczyna studia. Ze względu na trudne warunki materialne swoich rodzin, młodzi zdolni i ambitni rezygnują ze studiów i ze swoich marzeń. Start w życie studenckie, owszem jest trudny i wiąże się z wieloma zmianami, ale nie jest niemożliwy. 

Maturę zdać trzeba samemu, a z resztą problemów może pomóc program stypendialny "Pierwszy Rok", którego celem przede wszystkim jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. 

Z doświadczenia wiemy, że to działa! Sam Fundator FEJJ - Jerzy Juzoń otrzymał stypendium na pierwszym roku, dzięki któremu mógł utrzymać się oraz ukończyć studia. Był to kamień węgielny, na którym samodzielnie zbudował swoje życie, a dziś wykorzystując prywatne środki pomaga młodzieży, w podobnej sytuacji, w której sam się kiedyś znalazł.

Adresaci

Pomoc na początku studiów jest bardzo ważna, zwłaszcza, gdy konieczna jest zmiana mieszkania i rozpoczęcia życia na własny rachunek, dlatego program jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Zostali właśnie przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Polskiej uczelni akademickiej
 • Mieszkają na wsiach lub w miastach do 30 tys. mieszkańców
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • Są odważnymi, młodymi ludźmi i nie boją się sięgnąć po edukację i swoją przyszłość
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie
Stypendium przyznawane jest niezależnie od dotychczasowych osiągnięć naukowych - wierzymy, że każdy zasługuje na szansę, niezależnie od ich dotychczasowych wyników.

Podstawowe założenia programu

 1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedura wyboru studentów, a także wysokość stypendiów zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów akademickich.
 2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte są na statucie Fundacji i Regulaminie. Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
 • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem)
 • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zostają odrzucone.
 • Pozostałe wnioski uważa się za gotowe do wysłania do Uczelni w celu weryfikacji.
 • Rada Fundacji określa ilość stypendiów na dany rok akademicki.
 • Stypendium wypłacane będzie w dziesięciu ratach od października do lipca.
 • Kontakty między studentami a Fundacją odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej
 • Regulamin nie przewiduje ograniczeń, co do kierunku studiów

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM

Program rozwoju

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia przygotowany jest na dynamiczny jej rozwój. W programie "PIERWSZY ROK" Fundacja przyznała już:

• w 2012 r. – 100 stypendiów,

• w 2013 r. – 311 stypendiów,

• w 2014 r. – 420 stypendiów,

• w 2015 r. – 517 stypendiów,

• w 2016 r. – 608 stypendiów,

• w 2017 r. – 508 stypendiów,

• w 2018 r. – 514 stypendiów,

• w 2019 r. – 511 stypendiów,

• w 2020 r. – 404 stypendia,

• w 2021 r. – 401 stypendiów,

• w 2022 r. – 346 stypendiów,