NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Krok po kroku

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji zapoznaj się z Regulaminem

Rekrutacja przeprowadzana jest trzyetapowo:

Etap I - elektroniczne wysłanie prawidłowo wypełnionego wniosku do Fundacji,

Etap II - indywidualne spotkanie z Fundatorem lub Zarządem Fundacji,

Etap III - podpisanie umowy stypendialnej (w przypadku pozytywnego rezultatu w etapie I i II).


Kandydat / Kandydatka musi spełniać wszystkie jego warunki. Każdy może uczestniczyć tylko w jednym programie stypendialnym Fundacji FEJJ.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie wniosku, po zarejestrowaniu się na stronie. 

Kontakt z Fundacją odbywa się wyłącznie drogą mailową: styp.1rok@fejj.pl. Podpisz się imieniem i nazwiskiem, aby otrzymać odpowiedź.


Krok 1: Rejestracja

Wybierz właściwy program stypendialny i zarejestruj się na stronie. Kliknij w link aktywacyjny w mailu.


Krok 2: Wypełnianie wniosku

Wniosek można wypełniać wieloetapowo. Na każdym etapie możesz go zapisać i wrócić do edycji w późniejszym terminie.

Etap I Potwierdź, że spełniasz wszystkie kryteria Regulaminu

Etap II Zaakceptuj Regulamin

Etap III Wypełnij swoje dane osobowe i dane uczelni i załącz zaświadczenie potwierdzające stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców

Etap IV Uzupełnij tabelę z dochodem i dołącz wszystkie niezbędne dokumenty zgodnie z Załącznikiem nr 2Z

Etap V Sprawdź poprawność podanych przez Ciebie danych i wyślij wniosek. Po wysłaniu, wydrukuj, podpisz i przechowuj w swojej dokumentacji.


Krok 3: Weryfikacja wniosku przez Fundację

Fundacja dokonuje weryfikacji wniosku i sprawdza poprawność przysłanych dokumentów. W przypadku braku lub błędów w załączonych przez Ciebie dokumentach, Fundacja poprosi o przysłanie dokumentów brakujących. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji, zostaniesz zaproszony na rozmowę z Fundatorem i/ lub Zarządem Fundacji.


Krok 4: Rozmowa

Rozmowa odbywa się w siedzibie Fundacji. Zostaniesz zapytany/ -a o motywację do podjęcia studiów za granicą, plany na przyszłość i poproszony o przedstawienie dotychczasowych osiągnięć naukowych.


Krok 5: Potwierdzenie przyjęcia na uczelnię

Po otrzymaniu z uczelni potwierdzenia przyjęcia,  dostarcz je do Fundacji, przed podpisaniem umowy.


Krok 5: Podpisanie Umowy

Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Fundacji.


Krok 5: Potwierdzenie rozpoczęcia studiów / zaliczenia semestrów

Po rozpoczęciu studiów i otrzymaniu legitymacji studenckiej, przyślij jej skan do Fundacji.

Po zakończeniu każdego semestru, przyślij krótką relację z jego przebiegu. 

Po zakończeniu każdego roku akademickiego przyślij dokument/ transkrypt z uzyskanymi wynikami.Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności oraz FAQ, gdzie zamieszczamy istotne wyjaśnienia i wskazówki.

W przypadku problemów dotyczących uzystania potwierdzeń z uczelni lub urzędu miasta/gminy, zachęcamy do kontaktu ze stypendystami poprzednich edycji.