NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Program stypendiów
akademickich

Program stypendiów "Zagraniczni" został uruchomiony w 2019r. ​Program adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, wybitnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych oraz mogącej pochwalić się dyplomami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych oraz międzynarodowych. Stypendyści i Stypendystki programu "Zagraniczni" studiują na renomowanych europejskich uczelniach akademickich.

Wśród uczelni, które edukują naszych Stypendystów i Stypendystki są m.in. Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oksfordzki w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Techniczny Delft w Holandii oraz szwajcarski Uniwersytet Lozanne. 

Idea

Stypendia Zagraniczne przyznawane przez FEJJ to stypendia finansowe na pokrycie wydatków związanych ze studiami wyższymi (utrzymanie, czesne, pomoce naukowe) odbywanymi na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejącymi na renomowanych europejskich uczelniach

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością jego przedłużenia na kolejne lata, warunkiem jego kontynuacji jest uzyskanie przez stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie najwyższym na danej uczelni lub o jeden stopień niższym.

Adresaci

Program jest adresowany do maturzystów, którzy:

 • Są laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych z przedmiotów technicznych lub technologicznych
 • Zostali przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na renomowanej, europejskiej uczelni zagranicznej
 • Pochodzą z rodzin o niskich dochodach
 • A dodatkowo spełniają pozostałe warunki określone w Statucie i w Regulaminie dotyczącym stypendium "Zagraniczni"

Podstawowe założenia programu

 1. Wszystkie zasady i kryteria przyznawania stypendiów, procedurę rekrutacji a także wysokość i ilość stypendiów określa Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów zagranicznych przez Fundację na dany rok akademicki.
 2. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzje są ostateczne i oparte są na statucie FEJJ i Regulaminie. Według ogólnych zasad przedstawionych poniżej:
 • Wniosek musi być bardzo skrupulatnie wypełniony (zgodnie z Regulaminem)
 • Wszystkie wnioski wypełnione niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu zostają odrzucone.
 • Stypendium będzie wypłacane w ratach których ilość i wysokość określa umowa zawarta między stypendystą i Fundacją

 

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia, używać się będzie określenia FUNDACJA

W tekście gdzie użyta jest pełna nazwa Stypendium Akademickie, używać się będzie określenia STYPENDIUM

Program rozwoju

Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia program stypendia "Zagraniczni" rozpoczęła w 2019 roku.

 Do dziś Fundacja FEJJ przyznała 11 stypendiów studentom i studentkom o wyjątkowych zdolnościach i osiągnięciach naukowych, którzy dostali się na najlepsze uczelnie europejskie.

Stypendyści i Stypendystki "Zagraniczni" studiują / studiowali na takich kierunkach jak m.in.:

 • Inżynieria lotnicza
 • Biochemia
 • Matematyka i Informatyka
 • Nauki Przyrodnicze