NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Krok po kroku

I.            Przygotowanie

Rekrutacja i kontakt z Fundacją odbywają się drogą elektroniczną pod adresem : styp.1rok@fejj.pl. Na zapytania o tematyce jasno wytłumaczonej na naszej stronie nie będziemy udzielać odpowiedzi.

Przed zarejestrowaniem się na stronie Fundacji  prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem. Kandydat musi spełniać wszystkie jego warunki. 

Wszyscy kandydaci do stypendium są traktowani równo i zgodnie z Regulaminem.

II.            Wypełnianie wniosku

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Przed wypełnieniem wniosku należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do jego uzupełnienia. Wniosek można  wypełniać wieloetapowo. Uzupełniając tabelę z dochodem (Załącznik nr 3) , należy uwzględnić w niej wszystkich członków rodziny zameldowanych pod tym samym adresem co kandydat do stypendium. Wypełniony wniosek należy wysłać do Fundacji i czekać na jego weryfikację.

Po wysłaniu, wniosek oraz Załącznik nr 3 należy wydrukować, podpisać i przechowywać w swojej dokumentacji wraz z innymi dokumentami zebranymi do ich prawidłowego wypełnienia przez cały okres wypłaty stypendium (obydwa dokumenty znajdują się na koncie studenta w zakładce dokumenty do pobrania").

 III.            Upoważnienia

W celu uzyskania z uczelni jednego z trzech elektronicznych potwierdzeń: przyjęcia na uczelnię, rozpoczęcia studiów lub zaliczenia I semestru, kandydat do stypendium musi dostarczyć podpisane upoważnienie (Załącznik nr 2 : Zgoda na potwierdzenie danych osobowych) do odpowiedniego organu wybranej uczelni.

W przypadku odmowy udzielenia potwierdzenia, należy przedstawić Opinię Prawną dostępną na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

W przypadku trudności z elektronicznym uzyskaniem potwierdzenia, istnieje możliwość załączenia na koncie kandydata , skanu decyzji wydanej przez właściwy organ uczelni, potwierdzającej: przyjęcie na uczelnię, rozpoczęcie studiów lub zaliczenie I semestru.

W przypadku problemu z uzyskaniem potwierdzeń, kandydat może skorzystać z pomocy byłych stypendystów Fundacji, za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego na naszej stronie w zakładce„kontakt”.

IV.            Potwierdzenia (opis systemu)

Wniosek, po wysłaniu, zostaje przekazany do Fundacji  oraz wybranej przez kandydata uczelni.

Uczelnia udziela potwierdzenia przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów.

Jeśli adres mailowy uczelni, na jaki został wysłany wniosek, jest błędny, można go zmienić logując się na konto. Po dokonaniu zmiany należy ponownie wysłać wniosek. Czynność tę można powtórzyć maksymalnie 5 razy. W przypadku trudności z elektronicznym uzyskaniem potwierdzenia istnieje możliwość załączenia na swoim koncie skanu decyzji, wydanej przez właściwy organ uczelni, potwierdzającej przyjęcie na uczelnię. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia w Regulaminowym terminie.

Fundacja weryfikuje również załączony do wniosku skan dokumentu potwierdzający zameldowanie kandydata na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców z urzędu gminy lub miasta.

Po uzyskaniu obydwu potwierdzeń : o zameldowaniu oraz o przyjęciu na uczelnię, wniosek uzyskuje status: potwierdzony. W przypadku gdy liczba osób ubiegających się o stypendium jest większa od liczby stypendiów do rozdysponowania w danym roku akademickim, o pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje kolejność z jaką wnioski uzyskały komplet potwierdzeń.

V.            Po zakończeniu rekrutacji

Po zakończeniu rekrutacji nastąpi ostateczna weryfikacja wniosków, które uzyskały komplet potwierdzeń (status: potwierdzony). Fundacja może poprosić kandydata o przysłanie dokumentów, które należało zgromadzić do wypełnienia wniosku i Załącznika nr 3.

Po zatwierdzeniu listy stypendystów przez Fundatora lub Zarząd, do kandydatów zostanie wysłany mail z informacją o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium. 

VI.                       Potwierdzenie rozpoczęcia studiów

W październiku Fundacja wyśle do uczelni mail z prośbą o potwierdzenie rozpoczęcia studiów przez osoby, które zostały zakwalifikowane do stypendium (status: stypendium przyznane).

W przypadku, gdyby zaszła potrzeba zmiany adresu e-mail dziekanatu, na koncie kandydata będzie dostępny odpowiedni formularz. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Fundację. W przypadku trudności z elektronicznym uzyskaniem potwierdzenia, istnieje możliwość załączenia skanu decyzji wydanej przez właściwy organ uczelni, potwierdzającej rozpoczęcie studiów.

Student ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia w Regulaminowym terminie.

VII.           Potwierdzenie zaliczenia I semestru

W marcu do uczelni zostanie wysłany mail z prośbą o potwierdzenie zaliczenia I semestru. Niezaliczenie I semestru, otrzymanie warunkowego zaliczenia I semestru lub przejście na II semestr z długiem punktowym ECTS uzasadnia cofnięcie prawa do otrzymania niewypłaconego jeszcze stypendium.

Jeśli zajdzie potrzeba zmiany adresu e-mail dziekanatu, na koncie kandydata będzie dostępny odpowiedni formularz.  Wprowadzone zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Fundację. W przypadku trudności z elektronicznym uzyskaniem potwierdzenia, istnieje możliwość załączenia skanu decyzji wydanej przez właściwy organ uczelni, potwierdzającej zaliczenie I semestru.

Student ponosi pełną odpowiedzialność za dopilnowanie i uzyskanie potwierdzenia w Regulaminowym terminie.

VIII.           Potwierdzenie zaliczenia II semestru

Na przełomie czerwca i lipca, każdy stypendysta otrzymujący stypendium jest zobowiązany do przekazania Fundacji informacji o stanie zaliczenia II semestru. W tym celu należy zalogować się na konto, wejść w zakładkę „Potwierdzenie zaliczenia II semestru” i wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi.  Zaznaczenie którejkolwiek z nich nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, natomiast brak odpowiedzi w Regulaminowym terminie, uzasadnia pozbawienie prawa do otrzymania stypendium za miesiąc lipiec.

 


UWAGA! Odpowiadamy tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem.



Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności oraz FAQ, gdzie zamieszczamy istotne wyjaśnienia i wskazówki.

W przypadku problemów dotyczących uzystania potwierdzeń z uczelni lub urzędu miasta/gminy, zachęcamy do kontaktu ze stypendystami poprzednich edycji.