WYBIERZ PROGRAM

07.10.2019 12:18:19

Potwierdzenie rozpoczęcia studiów dla programu "Pierwszy Rok"

Zgodnie z Regulaminem 7 października 2019 r. zostały wysłane na uczelnie prośby o potwierdzenie rozpoczęcia studiów.Termin uzyskania potwierdzenia mija 25 października 2019 r. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia w terminie, student traci prawo do wypłaty stypendium. Prosimy o dopilnowanie tej sprawy w dziekanatach lub załączenie na swoim profilu skanu dokumentu potwierdzającego status studenta.

POWRÓT

ARCHIWUM