WYBIERZ PROGRAM

30.05.2019 14:15:30

DWA NOWE PROGRAMY STYPENDIALNE

Z radością informujemy, że Fundacja uruchomiła program zagranicznych stypendiów akademickich oraz krajowych stypendiów akademickich "Prymusi". Programy skierowane są do wybitnie zdolnej młodzieży, będącej laureatami uznanych konkursów naukowych, olimpiad krajowych i/lub międzynarodowych, w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych. Szczegóły określające zasady i tryb przyznawania stypendiów naukowych, dostępne są na naszej stronie w zakładce->Regulamin.

POWRÓT

ARCHIWUM